Τριτοβάθμια Επεξεργασία

Σύμφωνα με το Κ.Υ.Α 145116/2011 για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών λυμάτων και αποβλήτων χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία.

Ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγεται  για την διάθεση υγρών αποβλήτων, δίνουμε την πιο κατάλληλη και οικονομική λύση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ