Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων & Αποβλήτων

Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων & Αποβλήτων για Ξενοδοχεία, Οικισμούς και Εργοστάσια

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και αποβλήτων σε εργοστάσια, ξενοδοχεία και οικισμούς.

Σε ήδη υπάρχουσες μονάδες δίνουμε λύσεις στη λειτουργία τους και παρέχουμε οδηγίες.

Επιπλέον, εκπονούμε την μελέτη βιολογικού καθαρισμού λυμάτων σύμφωνα με την περιβαντολλογική νομοθεσία ώστε να μπορεί να κατατεθεί μαζί με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Βιολογικοί Compact

Για μικρές μονάδες ή οικίες , προσφέρουμε ολοκληρωμένα συστήματα κόμπακτ με δεξαμενές από πολυεστέρα, ΡΕ, ή μεταλλικές για εξοικονόμηση χώρου και αποφυγή κατασκευής τους από μπετόν.

Υπολογίζουμε και σχεδιάζουμε την κάθε μικρή μονάδα έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται σωστά τα φορτία διότι το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι οι έτοιμες μονάδες είναι υποδιαστασιολογημένες.